Een plat dak isoleren

Er zijn drie soorten platte daken: het koude plat dak, het warm plat dak en het omgekeerd plat dak, afhankelijk van de opbouw.

Bij een koud plat dak bevindt de isolatie zich onder de dakconstructie (eventueel met een luchtspouw). Een warm plat dak heeft de isolatie boven de dakconstuctie en wordt de afwerkingslaag direct op de isolatie gemonteerd. Bij een omgekeerd dak ligt de isolatie op de dichtingslaag. De isolatie wordt dan verzwaard met grind of tegels of wordt gebruikt als groendak.

Om de goede thermische prestaties van de gebouwschil te waarborgen, zou de voorkeur bij het ontwerp moeten uitgaan naar een warm dak. Deze hebben als voordeel dat het dampscherm op een continue drager aangebracht wordt.

 


 

Dakwerken Waterproof